دکتر مهرداد محمدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


ادرس الکترونیک

برنامه هفتگی


درمانهای نوین سنگ سیستم ادراری


لاپاروسكوپي در سیستم ادراری


جراحیهای سیستم ادراری


سنگ شکن ٍ ESWL


حیطه فعالیت ارولوژیستمقالاتدرمانهای نوین سنگ سیستم دستورات پس از ترخیصرزیدنتها و ارولوژیست هاسنگ شکن ٍ ESWLصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرلاپاروسكوپي در سیستم ادجراحیهای سیستم ادراریبرنامه هفتگیمقالات تخصصی ارولوژی